Правила перевоза пасажиров, багажа и почты - Туризм UABike | Велосипед как образ жизни

Правила перевоза пасажиров, багажа и почты

 • 19 май 2007 Туризм
  РОЗДiЛ 3. ЗБЕРiГАННЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ РУЧНОi ПОКЛАЖi ТА ТВАРИН
  3.1. Правила перевезення ручної поклажi та тварин
  3.1.1. До ручноi поклажi належать предмети i речi, незалежно вiд виду упакування, що легко переносяться i за своiми розмiрами без труднощiв розмiщаються у вагонах на мiсцях, що призначенi для розмiщення ручноi поклажi. Кожний пасажир мае право безплатно перевозити iз собою у вагонi ручну поклажу вагою до 36 кг на повний, пiльговий, безплатний проiзний документ i 15 кг на дитячий. Перевезення ручноi поклажi понад встановлену норму i перевезення без оплати собак та iнших тварин, дозволених до перевезення, спричиняє накладення штрафу згiдно з законодавством Украiни. Сплата штрафу не звiльняє пасажира вiд оплати вартостi перевезення надлишковоi вартостi ручноi поклажi.
  3.1.2. Обов'язок турбуватися про цiлiснiсть та зберiгання ручноi поклажi, що перевозиться разом з пасажиром, покладається на пасажира. Однак провiдники вагонiв не звiльняються вiд вiдповiдальностi вживати усiх залежних вiд них заходiв для забезпечення схоронностi поклажi пасажирiв.
  3.1.3. Начальник станцiї, вiдкритої для багажних операцiй, зобов'язаний надати пасажирам безкоштовно i до посадки в вагон можливiсть зважування ручноi поклажi та оплати перевезення надлишкiв ваги, або здачi частини ручноi поклажi для перевезення багажем за окрему плату.
  Перевезення з дорослим пасажиром надлишкової ваги ручної поклажi вагою не бiльше нiж 14 кг оформляється з видачею пасажиру квитанцiї ЛУ-12 "а".
  3.1.4. Пасажиру надається право перевезти безплатно, додатково до норми ручноi поклажi при собi у плацкартному або купейному вагонi:
  - ручну поклажу вагою до 50 кг на один додатково придбаний за повну вартiсть проiзний документ вiдповiдного вагона;
  - ручну поклажу до 150 кг в окремому купе з оплатою повної вартостi усiх мiсць купе.
  Ручна поклажа розмiщується на мiсцях, для неї призначених, та на полицях для лежання, з виконанням вимог, передбачених Правилами поведiнки громадян на залiзничному транспортi, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України.
  3.1.5. Кожен пасажир мае право перевозити безплатно при собi понад встановлену норму ручноi поклажi кiмнатних птахiв в клiтках (не бiльше однiєї клiтки), портфель, дипломат або дамську сумку, бiнокль, лижi та палицi до них, вудочки, фотоапарат, парасольку, вiдеокамеру, портативний магнiтофон та iншi дрiбнi речi.
  Дозволяеться перевозити при собi, за рахунок норми ручноi поклажi пасажира, дитячi коляски, байдарки у розiбраному станi, велосипеди в розiбраному та впакованому станi (не бiльше одного) та iншi речi, якi за своiми розмiрами можуть бути розташованi у вагонi на мiсцях, призначених для ручноi поклажi.
  (абзац другий пункту 3.1.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом
  Мiнiстерства транспорту та зв'язку Украiни вiд 06.12.2004 р. N 1069)
  Пасажири з обмеженими фiзичними можливостями мають право перевозити безкоштовно при собi понад установлену норму ручноi поклажi засоби перемiщення (iнвалiднi коляски та iн.).
  3.1.6. У примiському сполученнi кожний пасажир має право перевезти при собi безплатно ручну поклажу не бiльше 36 кг на квиток повний та пiльговий i 15 кг на дитячий, а також додатково за окрему плату не бiльше 50 кг. Вартiсть перевезення додаткової ваги ручної поклажi у примiському сполученнi становить вартiсть проiзду дорослого пасажира. Перевезення оплачується через квиткововидруковувальнi машини i автомати з видачею пасажиру квитка як для проїзду дорослого пасажира.
  Перевезення велосипедiв у примiському сполученнi здiйснюеться у тамбурi поiзда або видiлених для цього мiсцях iз оплатою перевезення вiдповiдно до пункту 6.2.5.
  3.1.7. До перевезення ручної поклажi у примiському сполученнi допускаються також в рахунок норми безплатного провозу стандартнi балони iз газом пропан-бутан обсягом до 5 л, що використовуються для побутових потреб, якi перебувають у технiчно справному станi, що забезпечує безпеку перевезення, зокрема без витiкання газу, а також рослини, саджанцi та iншi посадочнi матерiали з обв'язаною кроною та упакованими кореневищами. Кожне мiсце такоi поклажi не повинно перевищувати вагу 18 кг та висоту 1,5 м.
  У районах, оголошених карантинними, вказанi перевезення можуть здiйснюватися тiльки за пред'явленням власником карантинних документiв.

  ...
  6.2.5. Собаки та дрiбнi тварини при пасажирi у примiському сполученнi перевозяться за квитками, якi продають в примiських квиткових касах. Вартiсть перевезення собак та дрiбних тварин, а також велосипедiв становить половину вартостi проїзду дорослого пасажира за кожне мiсце.  Сканированное письмо взято на форуме сайта Велокиев
  Счастливой дороги !

Просмотров: 12314

 • Нет комментариев
Добавление комментария
Обновить код
Ближайшие события